Nó hoạt động như thế nào?

Lenily.com là trang web giúp bạn nhận được các ưu đãi phù hợp với yêu cầu của mình, nhờ có chúng tôi, bạn có thể dễ dàng so sánh các ưu đãi của các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm về các thông số quan trọng đối với bạn.

Bạn có thể theo dõi các thời hạn quan trọng liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà bạn sử dụng, chúng tôi sẽ ghi nhớ cho bạn để bạn có thể giải quyết các vấn đề quan trọng đối với bạn. Nhờ các thuật toán nội bộ, ngay khi có ưu đãi mới tốt hơn dành cho bạn, bạn sẽ được thông báo ngay về ưu đãi đó.

Để nhận được ưu đãi phù hợp nhất với yêu cầu của bạn, hãy hoàn thành đơn đăng ký bằng cách cung cấp dữ liệu cần thiết và chỉ ra các thông số quan trọng đối với bạn. Nhờ giao diện đơn giản và trực quan, việc hoàn thành ứng dụng chỉ mất vài phút.

Để hoàn tất đăng ký, bạn sẽ cần:

  • điện thoại di động để nhận SMS,

  • thẻ thanh toán để kích hoạt,

  • địa chỉ e-mail hoạt động mà bạn sẽ nhận được xác nhận đăng ký.

Phone, card, computer.

Các dịch vụ do trang web cung cấp đều phải trả phí. Bạn có thể thanh toán bằng thẻ thanh toán.

Thời gian dùng thử 7 ngày được kích hoạt cho gói, bạn có thể dừng bất kỳ lúc nào và không bị tính phí.

Giá trọn gói:

Computer.
  • Chi phí của dịch vụ trong gói là 3,50 EUR cho 15 ngày truy cập vào trang web, thanh toán phải được thực hiện bằng thẻ thanh toán.