Bạn đang tìm kiếm những ưu đãi tốt nhất?

Tại Lenily.com bạn sẽ tìm thấy
- những ưu đãi được lựa chọn kỹ càng, phù hợp với nhu cầu của bạn!

Vui lòng cung cấp các dữ liệu yêu cầu.:

Đóng
Tôi đồng ý cho TimeTo Sp. z o.o. có trụ sở chính tại Gliwice tại ul. Dunikowskiego 10, 44-100, KRS 0000673031, NIP 6312669532 xử lý thông tin cá nhân của tôi cho mục đích tiếp thị của công ty, bao gồm việc tạo hồ sơ khách hàng, trong và sau khi các dịch vụ của công ty được thực hiện. Căn cứ pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là điều 6 khoản 1 điều a của Nghị định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Việc cung cấp thông tin là tùy ý của khách hàng. Công ty đảm bảo việc thực hiện các quyền, bao gồm cho phép khách hàng truy cập vào thông tin cá nhân của mình và chỉnh sửa chúng, rút lại sự đồng ý, quyền giới hạn xử lý thông tin cá nhân, quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân, quyền chuyển dữ liệu cá nhân và quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị hoặc cho bên quản lý dữ liệu khác. Để thực hiện các quyền này, vui lòng gửi email đến địa chỉ brakzgody@Lenily.com, bao gồm các thông tin sau: tên, số điện thoại, địa chỉ email và nội dung yêu cầu. Thêm thông tin tại chính sách bảo mật.
Đóng
Tôi đồng ý nhận thông tin thương mại và các ưu đãi được gửi bởi TimeTo Sp. z o.o. có trụ sở chính tại Gliwice tại ul. Dunikowskiego 10, 44-100, KRS 0000673031, NIP 6312669532 đến địa chỉ điện tử (email) đã cung cấp theo điều 10 của Đạo luật ngày 18 tháng 7 năm 2002 về cung cấp dịch vụ qua mạng.
Đóng
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của tôi bao gồm địa chỉ email, tên và họ cho các đối tác kinh doanh của TimeTo Sp. z o.o. có trụ sở chính tại Gliwice tại ul. Dunikowskiego 10, 44-100, KRS 0000673031, NIP 6312669532 để nhận thông tin thương mại về các ưu đãi mới, khuyến mãi, sản phẩm, dịch vụ hoặc cuộc thi từ các đối tác này.
Đóng
Tôi đồng ý cho TimeTo Sp. z o.o. có trụ sở chính tại Gliwice tại ul. Dunikowskiego 10, 44-100, KRS 0000673031, NIP 6312669532 xử lý thông tin cá nhân của tôi và chia sẻ chúng với các đối tác kinh doanh của công ty để xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bao gồm việc tạo hồ sơ, liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của các đối tác kinh doanh của công ty, được thực hiện bằng cách sử dụng các thiết bị kết nối và hệ thống tự động gọi như điện thoại và máy tính, theo quy định tại điều 172 của Luật viễn thông ngày 16 tháng 7 năm 2004. Và tôi cung cấp số điện thoại của tôi trong biểu mẫu.

TRAFFIC CONTROL OU., Tima, Infinsacom KFT, Densure LLC, Zaimoo, Fininity Ltd, Jeff Vietnam Co., Ltd., SCHAEFER Co., Ltd., SIA ROKSORE, ТОО «Лемонза», Kredivo Vietnam Joint Stock Company | FinAccel, Manulife (Wietnam) Co., Ltd., Vereker Limited, Aoao.vn, Binixo.vn, Tiền Ơi, Senmo, Credy.vn, MoneyCat, Takomo, Dengoo.vn, Mazilla.vn, VIB, Tieno, RoM, Fiizy Ltd, Fiizy Ltd., Lemonza.vn

Với sự thận trọng, công ty chỉ ra rằng danh sách trên không có tính chất lâu dài. Tùy thuộc vào các thỏa thuận được ký kết bởi công ty với các đối tác kinh doanh, danh sách này có thể thay đổi.
Đóng
Tôi, sử dụng quyền được cấp cho tôi theo Điều 15 khoản 3 của Luật Quyền của Người tiêu dùng ngày 30 tháng 5 năm 2014 (t.j. năm 2018, số 650 với các sửa đổi sau đó), yêu cầu bắt đầu ngay việc cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web Lenily.com được quy định trong hợp đồng này theo Quy định (liên kết). Tôi tuyên bố rằng tôi đã nhận và hiểu rằng sau khi tôi nhận được Báo cáo đề xuất, tôi sẽ không thể sử dụng quyền hủy bỏ hợp đồng trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng này mà không cần lý do.